Regulamin Centrum Rozrywki
DŻUNGLA PARK
  

 1. Centrum Rozrywki „Dżungla Park”, zwane również Salą Zabaw, przeznaczona jest dla dzieci w wieku do lat 12.
 2. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Rodzic/opiekun kupując bilet potwierdza akceptację Regulaminu.
 3. Dzieci poniżej 4 roku życia lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą Rodzice/opiekunowie.
 5. Rodzice/opiekunowie, po wejściu na teren Sali Zabaw zobowiązani są do zdjęcia butów bądź założenia obuwia zmiennego. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
 6. Dzieci zdejmują buty w szatni, na Sali Zabaw przebywają tylko w skarpetkach bądź w obuwiu zmiennym (miękkich kapciach).
 7. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali.
 8. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że akceptuje regulamin Centrum Rozrywki Dżungla Park.
 9. Rodzice organizując przyjęcie urodzinowe swojego Dziecka mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem przyjęć urodzinowych” znajdującym się w Sali Zabaw oraz na stronie internetowej.
 10. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
  • KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA ZADŁAWIENIA
  • KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, PODWIJANIA KOLAN POD BRODĘ PODCZAS ZJAZDU, TRZYMANIA NÓG I STÓP POZA POWIERZCHNIĄ ŚLIZGU, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W
  • KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
 12. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
 13. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 14. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 15. Za rzeczy zgubione w Centrum Rozrywki „Dżungla Park” nie ponosi odpowiedzialności.

  DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
  ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz przetwarzanie bez zgody autora zabronione.